Consolia

W App Trend kreujemy innowacyjne i niezawodne rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że w branży usług informatycznych te dwa elementy muszą być nieustannie rozwijane, aby zaspokoić oczekiwania Klientów.

Postęp zawdzięczany jest ludziom, którzy nie akceptują otaczającej rzeczywistości i mają ogromne pragnienie zmieniać otaczający świat na lepsze, czyniąc życie łatwiejsze i ciekawsze. Ta idea przyświecała powstaniu App Trend-u (z ang. Application Trend), firmy która skupia wokół siebie szereg osób z grona naukowego wiodących uczelni wyższych w Polsce, a także grona ekspertów z informatyki, fizyki oraz z ekonomii.

App Trend stanowi platformę współpracy, w oparciu o którą powstają innowacyjne i niezawodne rozwiązania dostosowane do konkretnego klienta. Rozwiązania biznesowe mają na celu usprawnienie procesu komunikacji, stworzenie możliwości organizacyjnych i technicznych umożliwiających Klientowi osiągniecie przewagi konkurencyjnej poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności sprzedaży i sprawniejsze zarządzanie informacją.

Siłą App Trend-u jest gotowość do podejmowania trudnych wyzwań wymagających wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, a także niestandardowego i nowoczesnego podejścia do rozwiązywanego problemu. Naszym pragnieniem jest tworzyć niezawodne i innowacyjne oprogramowanie, które pozwoli osiągnąć wspólny sukces.

App Trend spółka z o.o.
60-650 Poznań, ul. Piątkowska 139

tel. +48 534 222 224
e-mail: biuro@apptrend.pl

Zapraszamy na stronę z prezentacją programu do konsolidacji sprawozdań finansowych - systemu CONSOLIA®
www.consolia.pl

oraz

na stronę www.cf-system.pl, gdzie znajdziecie Państwo możliwość pobrania wersji demonstracyjnej programu do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - CF System.